skip to Main Content

Beeldhouwer
Paul Dekker

Beeldhouwen is een discipline met een enorm spectrum aan mogelijkheden wat technieken betreft: steenhouwen, smeden, koperslagen, keramiek, houtsnijden, brons gieten en modeleren.

Maar ook in het gebruik van materialen en hun onderlinge combinaties is er een enorme keuze: diverse soorten natuursteen, hout, metaal, keramiek, kunststof,…

Workshops beeldhouwen
Voor iedereen de juiste workshop
Boetseren
Boetseren

Boetseren in klei of plasticine incl. het maken van een verloren gipsmal (negatief) en afdruk (positief).

Hakken In Steen
Hakken in steen

Hakken in zachte, harde of zeer harde natuursteensoorten via de diverse fases van afwerking.

Snijden In Hout
Snijden in hout

Leren snijden en hakken in diverse hiervoor geschikte houtsoorten.

Kappen Letters
Kappen letters

Het tekenen van letters, overbrengen op steen, behandelen stenen oppervlakte en kappen letters.

Info over de workshops

WORKSHOP BEELDHOUWEN

De workshop steen- en houtbeeldhouwen gaat opnieuw door vanaf 24 maart 2020
De lessen vinden plaats in eigen atelier te 9140 Tielrode, op dinsdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur op 24/3, 31/3, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6

De prijs voor 10 opeenvolgende lessen is 490 € incl. btw, gebruik van gereedschap en verzekering voor alle handwerk.
Je bent ingeschreven na overschrijving op rek: BE40 7835 4402 6163 met vermelding van uw naam en ‘workshop beeldhouwen voorjaar 2020’.

Beeldengalerij

Deze diagalerij is niet chronologisch opgesteld, de meest recente werken staan achteraan, naargelang u verder scrolt gaat u vooruit in de tijd. Niet alle bestaande werken worden op deze site getoond.

Meer foto’s

– Tijdens de periode 1972 – 1980 werkte ik zeer figuratief, samenhangend met de klassieke opleiding in de Stedelijke Academie van Sint-Niklaas, vooral was ik geïnspireerd door de strakke, doch geraffineerde Egyptische beeldhouwkunst. In de praktijk kwam het erop neer een figuur of portret zo juist mogelijk te boetseren uit één gespannen vorm. Het summum was, het nadien kappen in steen of in hout van een eerder geboetseerd werk. Ook de technieken zoals steenkappen, houtsnijden, gieten, smeden e.d. fascineerden mij zeer.

– Later (1981 – 86) in Indonesië kwam deze opleiding mij goed van pas. Met andere, soms primitieve middelen en een grote dosis experimenten, gekoppeld aan de fantasie ontstond daar mijn eerste “eigen werk”. In het begin nog figuratief, maar later abstracter wordend. Alle werk was losstaand van het vorige, het gevoel speelde een belangrijke rol in de thema’s bij het uitvoeren. Materialen waren gevarieerd: ijzer, hout, brons, koper, polyester, keramiek, enz. Elk materiaal had zijn eigenheid en zijn mogelijkheden. Elk ontwerp was uitgedacht in de mogelijkheid van techniek en materiaal.

– Het spel met gecombineerde materialen, kleuren en vormen is ook later (sinds 1986) eigen gebleven aan mijn beelden, dewelke voornamelijk combinaties zijn van smeedwerk, hout, steen, brons, koper, e.d. Het idee en de fantasie zijn echter leidinggevend in het proces van het tot stand komen van een beeld. De veelheid van opdrachten verruimt ook het palet van mogelijkheden en ideeën. Elk beeld is een nieuwe uitdaging.

Meer foto’s

Alle bronzen worden op max. 8 exemplaren uitgevoerd, deze uitvoering kan van kleur en sokkel verschillen, dit op aanvraag van de klant. Van elk beeld is er steeds één direct beschikbaar, wil u het echter bestellen in een andere kleurpatina dan dient u rekening te houden met een wachttijd van ong. 2 maand. Afmetingen zijn incl. sokkel indien het desbetreffende beeld op een sokkel staat.

Meer foto’s
Opdrachten

Het uitvoeren van opdrachten in diverse disciplines zorgt ervoor dat ik assertief, en op de hoogte blijf van de mogelijkheden die de hedendaagse techniek bied. Het stelt me ook steeds voor nieuwe uitdagingen die er (ook financieel) voor zorgen, mijn spectrum aan mogelijkheden ruimer en vrijer te ontplooien.
Het is niet alleen voor de beeldhouwer, maar voor de mens algemeen, belangrijk om voldoening te vinden in het werk dat hij doet. Dat kan alleen als anderen het waarderen, als het werk een functie vervult binnen de gemeenschap. Een opdracht is de vraag vanuit de gemeenschap aan de beeldhouwer om tegen een vergoeding iets te maken, hetgeen tegelijk ook appreciatie voor zijn werk inhoud.
Opdrachten boeien me in die zin dat ze dikwijls een externe uitdaging vormen, iets dat ikzelf me niet spontaan zou opleggen. Door degelijke uitdagingen verruimen ook mijn mogelijkheden en daarmee samengaand, mijn visie.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van opdrachten die door mezelf of soms in teamverband zijn uitgevoerd.

Bent u geïnteresseerd of wil u iets laten maken, dan kan u hierover vrijblijvend informatie bekomen via het contactformulier.

Meer foto’s

Als beeldhouwer heb ik niet de bedoeling om te concurreren tegen de commerciële producten die te vinden zijn bij steenhouwerijen en begrafenisondernemers. Ik maak dan ook unieke en persoonlijke ontwerpen die vooral handmatig en in diverse materialen worden uitgevoerd.

Zowel kalligrafische teksten als beeldhouwwerk kunnen in het grafmonument worden geïntegreerd op een sobere en esthetisch verantwoorde manier.

Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het contactformulier.

Meer foto’s

Het letterkappen is een discipline die kaligrafie en steenhouwen met elkaar verbind, en vereist een goed gevoel voor kompositie en vorm bij het ontwerpen, maar ook handvastheid en materiaalkennis bij het manueel uitvoeren.

Net zoals kaligrafie kan het op vele gebieden worden toegepast, in de diagalerij worden enkele voorbeelden hiervan getoond.

De beschikbaarheid van het werk wordt aangeduid met een symbool: O = niet beschikbaar, X = reeds verkocht, O = beschikbaar.

Richtprijzen excl. btw voor het kappen van letters in kalksteen zijn:
formaat 3 cm tot 5 cm 12,50 € / letter
formaat 5 cm tot 8 cm 16,00 € / letter

Het ontwerpen en het overbrengen van de tekst op de steen zijn inbegrepen in de prijs.

Meer foto’s

In 1977 werd ik als beeldhouwer in de restauratie van gebouwen in dienst genomen door de firma “Building nv”, het was voor mij zowat een van de weinige mogelijkheden om als beeldhouwer aan de kost te komen. Tegelijk was het ook de ideale kans om de ambachtelijke technieken van het steenbewerken te leren.

Later heb ik regelmatig beeldhouwwerk in onderaanneming voor restauratiebedrijven aangenomen.

Op sommige van de foto’s kan je zien hoe de restauratie van een beeld in zijn werk gaat. Ook in de map “technieken” vind je het opeenvolgend verloop van het opnieuw kappen van een baldakijn in Franse kalksteen.

Meer foto’s

Het smeden is ontstaan uit de behoefte aan gereedschap, zowel in de geschiedenis als bij mij persoonlijk. In Indonesië moest ik mezelf dikwijls behelpen met primitieve middelen om te beeldhouwen, hetgeen de noodzaak deed ontstaan om sommige gereedschappen zelf te maken. Sindsdien ben ik steeds blijven smeden en heeft het smeden, en de typische vormen die daaruit voortkomen, steeds meer invloed bij het maken van mijn beeldhouwwerk. Voornamelijk in de winter ben ik hier mee bezig, en neem ik ook opdrachten voor siersmeedwerk aan.

Meer info op workshopsmeden.be

Hiermee bedoel ik, werk dat vast in de woning wordt aangebracht, ingemetseld of op een andere manier wordt bevestigd. Of het ontwerpen van de woning zelf.

Meer foto’s

De opdrachten voor het maken van beelden zijn divers soms laat een opdrachtgever me vrij in het ontwerpen maar meestal worden voorwaarden gesteld waaraan een werk moet voldoen, afhankelijk van de plaats, de bedoeling, de kostprijs, … wordt een ontwerp gemaakt en uitgevoerd in het gepaste materiaal. Soms wordt er gevraagd een kopie te maken van een antiek beeld.

Meer foto’s

Van bij het begin van de beeldende kunst speelt het portret een grote rol, belangrijke personen lieten en laten zich op die manier “vereeuwigen”. Toch gebeurd het meer en meer dat mensen hun kinderen of hun ouders of zichzelf laten beeldhouwen.

Een portret of buste is niet zomaar het kopiëren van iemands gezicht, maar veeleer het trachten te vatten van het karakter van de desbetreffende persoon, het is dan ook tijdlozer dan een foto.
(wat een momentopname is)

Daarom is het ook belangrijk dat de persoon zelf beschikbaar is om te poseren, dit kan zowel in mijn atelier als bij de desbetreffende persoon thuis (in dat geval worden wel verplaatsingskosten aangerekend). Ik gebruik ook fotomateriaal om verder te kunnen werken zonder “model”.
De poseer sessies duren ong. 3 uur en er zijn min. 4 en max. 6 sessies.

De prijs van een portret is natuurlijk afhankelijk van het materiaal en de techniek waarin het gemaakt wordt. Meestal wordt een portret eerst in klei geboetseerd waarna het nadien in gips wordt gegoten, eens men het gipsen voorbeeld heeft kan men het in brons of steen uitvoeren.

Ter informatie zet ik bij sommige van de portretten de huidige prijzen, de beelden zelf zijn uiteraard niet te koop omdat ze reeds in opdracht zijn uitgevoerd.

Wenst u meer te weten over de techniek van het maken, klik dan eens op technieken.

De portretten die in deze map worden getoond zijn levensgroot uitgevoerd tenzij anders staat aangegeven.

Meer foto’s

Het ambachtelijk steenhouwen is een beroep dat in de verdrukking komt vanwege de recente ontwikkelingen op het vlak van automatisering, de steenhouwer, kappend met hamer en beitel zal weldra een beeld zijn dat tot het verleden behoort.

De metaalindustrie heeft destijds het smeden verdrongen, toch wordt het ambacht opnieuw aangeleerd en het smeden heeft een nieuwe functie gekregen. Er is terug meer vraag naar het warme ambachtelijk gemaakte, in tegenstelling tot het strakke functionele mechanische.

De werktijd voor manueel kapwerk moet per stuk worden ingeschat en berekend, wel voeg ik enkele richtprijzen toe aan sommige van de voorbeelden in deze map.

Meer foto’s

Met toegepaste ontwerpen wordt hier bedoeld, de ornamentiek, vormgeving of beeldhouwwerk dat toegepast is in een gebruiksvoorwerp. Het gebruiksvoorwerp zelf kan zowel een gebouw zijn als een juweel, een tafel of iets anders.

Van oudsher werden esthetische elementen in en op gebruiksvoorwerpen verwerkt, tegenwoordig design besteed meer aandacht aan de basisvorm van een voorwerp en minder of niet aan de versiering ervan.

De foto’s die in deze map worden getoond passen niet onder de thema’s van de andere mappen, omgekeerd kunnen foto’s uit sommige andere mappen perfect worden gerangschikt bij toegepaste ontwerpen.

Meer foto’s
Beeldhouwtechnieken
CURRICULUM VITAE

Vanuit de ervaring die ik opdoe bij het experimenteren en zoeken naar vormen, materialen en kleuren om uitdrukking te geven in mijn beelden, ontstaat ook de mogelijkheid om me in te leven in een grote diversiteit van opdrachten, zoals: het uitvoeren van originele grafmonumenten, restauratie van ornament en beeldhouwwerk, maken van monumentaal beeldhouwwerk voor openbare plaatsen en bedrijven, 3 D reclame, letterkappen en architecturale ontwerpen.
Voorbeelden hiervan kan u bekijken op de site, wenst u informatie aangaande een opdracht, de prijs van een beeldhouwwerk, een afspraak of iets anders, dan kan dat 
via het contactformulier.

Opleiding

Opleiding:

1970 – 71 Volgde tekenen in het jeugdatelier te Sint-Niklaas (Stedelijke Academie).
1972 – 79 Volgde beeldhouwen bij Werner  Hendrickx en Albert Tersago aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas (avondonderwijs).
1973 – 80 Volgde toegepaste beeldhouwkunst aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas bij René Smits (weekendonderwijs).
1981 – 86 Volgde diverse cursussen aan het Instituut Seni Indonesia te Yogyakarta (Java) voor: keramiek, batik, beeldhouwen, ornamentiek, e.d.
1986 – 89 Volgde figuurtekenen aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas bij Staf Pijl en Andre Heye (avondonderwijs).
1986 – 90 Volgde juweelontwerpen aan de Stedelijk Academie te Sint-Niklaas bij Sofie Laquaert en Hilde Van Bellegem.
1989 – 91 Volgde kleurharmonie en vormleer aan de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas bij George Staes.
1992 – 93 Volgde autocad in het K.T.A. beveren bij Gustaf Lim
1991 – 94 Volgde siersmeden bij Idir Mesibah te Antwerpen in het Zuiderpershuis.
1996 – 98 Volgde airbrush technieken en toepassingen te syntra Aalst bij M. Meuleman
2005 – 06 Volgde fotoshop en flash aan de akademie te temse bij Zef Moerloos

Vervulde betrekkingen

1974 – 76 Werkte als steenhouwer bij A. Hendrix en voerde hierbij af en toe beeldhouwwerk voor grafstenen uit.
1977 – 81 Werkte bij Building N.V. als beeldhouwer – restaurateur aan de kerk van Verrebroek, Het Steen te Antwerpen en de neogotische kerk te Alsemberg.
1981 – 86 Werkte in Indonesia in onderaanneming van Bp. Eddy Sunarro ,vooral voor het ontwerpen van grote monumenten in brons, koperrepuseerwerk en kunststof en introduceerde een aantal in Indonesia nog ongekende technieken, aan de hand van cursussen aan het Kunstinstituut te Yogyakarta (Java).
1986 – heden Zelfstandig als beeldhouwer, ontwerper en kunstsmid. Maakt zowel eigen werk voor verkoop en tentoonstellingen als opdrachten voor overheid en particulieren.
1994 – heden Geeft les als docent te Brugge (Syntra West Vlaanderen) en te Aalst (Syntra midden Vlaanderen) in steenbewerking, restauratie, steenbeeldhouwen en letterkappen .
2003 – heden Ben actief als expert natuursteenbewerking voor Expert Sellect Belgium en treed op als jury bij de 2jaarlijkse Worldskills Competition
2004 – heden Geeft  kalligrafie in steen te Aalst ( Syntra midden Vlaanderen )
2004 – heden Geeft jaarlijks een workshop beeldhouwen en boetseren in eigen atelier
2004 – 05 Geeft boetseren voor beginners en gevorderden in de vrije ateliers te Sint Niklaas

Belangrijkste uitgevoerde werken in opdracht of aangekocht

1975 Ontwierp en voerde uit: een 3 m hoog reliëf voor grafplaat in blauwe hardsteen (Fam. Vernimmen – Goiris).
1977 – 81 Voerde alle beeldhouwwerk uit aan “Het Steen” te Antwerpen en aan de kerk van Alsemberg.
1981 Monument voor Irian Jaya (Papua), hoog reliëf in rood koper gedreven  (H 6m x B 2,5m).
1981 Monument “Generaal Sudirman” te Lampong (Sumatra).
1982 – 83 Reliëf over de geschiedenis van Indonesia, nabij “Monas” Jakarta.
1983 – 84 Portretreeks van de etnische bevolking te Indonesia voor het “museum van volkenkunde” te Jakarta.  30 levensgrote portretten.
1983 – 85 Bronzen poort voor de haven van Surabaya (Java).
1985 Monument voor de landbouw, gesponsord door de Petrochemi te Surabaya.  3 waterbuffels en 4 figuren in geel koper gedreven.
1985 – 86 Diorama over de onafhankelijkheid van Indonesia te Jogyakarta.
1986 Beeldhouwwerk in de kapel “Het Hof” te Sint-Niklaas.
1987 Reconstructie van ornament en beeldhouwwerk in het “Concert Noble” gebouw te Brussel.
1988 “Wafelbak” in opdracht van de stad Sint-Niklaas, voor het ereburgerschap van Marc Sleen.
1989 Houtrestauratie aan het tabernakel van de kerk te Geel.
1989 Restauratie van timpaan aan de Sint-Pauluskerk te Antwerpen.
1990 Restauratie (copy “David van Michelangelo) in het park “Ten Brand” (Middelheim – Antwerpen).
1991 Aankoop marmeren beeldhouwwerk H 1,60m “Nostalgie” door de gemeente Beveren (kasteel Cortewalle).
1992 Monumentaal beeld “Aanverwante Figuren” voor de provincie Oost-Vlaanderen te Puyenbroeck (H 3,50m).
1992 Ontwerp en uitvoering van bronzen beslag.  Exclusief ontwerp  voor Jugendstil woning (Waasmunster).
1992 Ontwerp van grafmonument met beeldhouwwerk te Sint-Niklaas.
1993 Kappen van beeldhouwwerk in Franse witsteen aan de Dierentuin te Antwerpen.
1993 Aankoop van mahoniehouten figuur “Dewi Sri” H 2,20m door de firma De Block Transporten.
1993 Ontwerp van tuinbeelden “3 Musicerende Saters”, levensgroot als poortwachters.  Firma Espace te Kalmthout
1995 – 97 Opnieuw kappen van beeldhouwwerk voor de Sint-Michielskerk te Brussel.
1995 “Biermannetje” in brons voor de firma Interbrew.
1996 Beeldhouwwerk te Gaverland “Kabouter Pinnemuts”, aangekocht door de gemeente Beveren.
1996 Kappen van fontein in blauwe steen voor partikulier te Meldert.
2000 Kappen van reliëf “Wafelenbak” 2,50m x 8m in franse witsteen
2002 Aankoop van beeldhouwwerk door ATS de Vogel als gift aan SD Works :” stalitricum”
2003 Aankoop van beeldhouwwerk door ATS de Vogel als gift aan SD Works :” Perkament”
2004 Monumentaal bronzen beeld “Vloeibaar metaal” voor Paul Koppen
2005 Samengewerkt met Hans Weyers voor het maken van een monumentaal beeld “De klim” voor Johnson  & Johnson
2005 Monumentaal beeld voor de muziekacademie te Temse : ”symfonie van hard en zacht” in rood graniet en wit carraramarmer

Tentoonstellingen

Individuele tentoonstellingen:

1980 Cultureel Centrum te Borgerhout
1992 Nederlands Cultureel Centrum te Jogyakarta (Java).
1984 “Taman Ismael Marzuki” te Jakarta (Java).
1985 Ministerie van Onderwijs en Cultuur te Jakarta (Java).
1985 Centrum voor Dans en Muziek te Denpasar (Bali).
1987 Stadhuis Moerbeke.
1988 Rijksbasisschool te Kieldrecht.
1988 Rito te Sint-Niklaas.
1988 Bij de firma De Rijcke te Sint-Niklaas.
1990 Galerie Kunst en Cultuur te Luycksgestel (Nederland).
1990 Galerie “Bernice” te Eensel (Nederland).
1991 Mecenaat “Cuylitshof”, Kalmthout.
1993 Keldergalerie te Bergen op Zoom (Nederland).
1991 – 94 Hotelketen “Alfa” hotels.
1995 Galerie “De Mollegangen”, Bergen op Zoom (Nederland).
sinds 1992 Jaarlijkse thuis expositie in eigen toonzaal gedurende het ambachtelijk weekend van het Waasland in de Ruisstraat 113, 9140 Tielrode (Temse).
1998 Retrospectieve in het “DACCA” gebouw te Temse
Sinds 2000 Permanente tentoonstelling in eigen toonzaal

Groepstentoonstellingen:

1975 – 81 Deed mee aan diverse groepstentoonstellingen, georganiseerd door de Stedelijke Academie te Sint-Niklaas.
1981 – 86 Deed mee aan een rondreizende tentoonstelling over de landen van Asia en was verbonden als lid bij “Asean”.  Had ook vele tentoonstellingen samen met collega kunstenaars in Indonesia.
1986 – 89 Was lid van de Lucasgezellen te Sint-Niklaas.
1989 Deed mee aan het beeldhouwsymposium “Europalia Japan” te Kalmthout.
1994 – heden Is lid van de Wase Kunstkring te Sint-Niklaas.
1999 Groepstentoonstelling in het “DACCA “ n.a.v. het verschijnen van het boek :      “Parels langs de Scheldekant” deel 5
2002 Kunstbeurs in de AHOY te Rotterdam
2003 Kunstbeurs in het bouwcentrum te Antwerpen
2005 Internationale beeldententoonstelling : ” Niemands adem” te Temse
2005 Nederland internationale beeldententoonstelling: Vaals uit de kunst te Vaals (Maastricht)
2006 Nationale beeldententoonstelling in kasteel de Warande te Kemmel (Ieper)
2006 Nationale beeldententoonstelling in kasteel Ganzendries te Heusden georganiseerd door ISEL magazine
Contact

  Naam*:

  E-mail*:

  Straat + nr:

  Gemeente + Postcode:

  Tel*:

  Onderwerp*:

  Back To Top